Javni razpis za sofinanciranje kulture v Občini Straža

Razpisovalec:
Občina Straža
Naslov:
Javni razpis za sofinanciranje kulture v Občini Straža
Rok prijave:
18.04.2016
Opis:
Predmet razpisa je sofinanciranje kulturnih programov v Občini Straža v letu 2016.
V letu 2016 bodo sofinancirali naslednje programe:
– ljubiteljska kulturna dejavnost (redna dejavnost društva, sofinanciranje pevskih zborov, glasbene dejavnost, sofinanciranje gledaliških, lutkovnih, recitacijskih, folklornih, plesnih, likovnih in fotografskih skupin, sofinanciranje likovne kolonije, kulturne prireditve v občini),
– strokovno izpopolnjevanje kadrov.
Upravičeni prijavitelji:
Na razpis se lahko prijavijo naslednji izvajalci kulturnih programov: – društvo, ki ima registrirano kulturno dejavnost, – samostojni ustvarjalci na področju kulture, – zasebniki, ki delujejo na področju ustvarjanja in posredovanja kulturnih vrednot, ter so njihovi kulturni programi v interesu občine in so vpisani v razvid samostojnih ustvarjalcev pri ministrstvu, pristojnem za kulturo, – javni zavodi, skladi, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju kulture, – javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja. Prijavitelji morajo imeti sedež ali stalno prebivališče v Občini Straža ter izpolnjevati druge razpisne pogoje.
Financiranje:
17.119,00 EUR namenjenih sredstev
Več informacij:
http://www.obcina-straza.si/krovna-obvestila/

Nazaj na vrh