Javni razpis za sofinanciranje programov s področja socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Mokronog – Trebelno

Razpisovalec:
Občina Mokronog – Trebelno
Naslov:
Javni razpis za sofinanciranje programov s področja socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Mokronog – Trebelno
Rok prijave:
22.04.2016
Opis:
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov s področja socialnega in zdravstvenega varstva v občini Mokronog-Trebelno v letu 2016.
Upravičeni prijavitelji:
Na razpis se lahko prijavijo: – javni socialno varstveni zavodi, – dobrodelne organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih z namenom, da bi reševale socialne stiske in težave občanov občine, ustanovijo posamezniki v skladu z zakonom, ali verske skupnosti, – humanitarne organizacije, zavodi, ustanove in druge fizične ali pravne osebe ter verske skupnosti, registrirane za opravljanje dejavnosti na področju socialnega varstva, – organizacije za samopomoč, kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih v skladu z zakonom ustanovijo posamezniki z namenom, da bi v njih skupno reševali socialne potrebe svojih občanov; – invalidske organizacije, kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih ustanovijo invalidi ali drugi posamezniki v skladu z zakonom, da v njih izvajajo posebne socialne programe in storitve, utemeljene na značilnostih invalidnosti po posameznih funkcionalnih okvarah, ki ogrožajo socialni položaj invalidov – občanov občine, – druga društva, ki izvajajo občinske programe na področju socialnega in zdravstvenega varstva ali občinske programe za izboljšanje kvalitete življenja za občane občine, ob pogoju, da so registrirani za opravljanje dejavnosti na področju socialnega in zdravstvenega varstva. Prijavitelji morajo imeti sedež ali podružnico v občini Mokronog-Trebelno oziroma ne glede na sedež, če je program dejavnosti zastavljen tako, da aktivno vključuje občane občine, ter izpolnjevati druge razpisne pogoje.
Financiranje:
8.000,00 EUR namenjenih sredstev
Več informacij:
http://www.mokronog-trebelno.si/razpis-javna-objava/2016/03/23/javni-razpis-za-sofinanciranje-programov-s-podrocja-socialnega-zdravstvenega-varstva-v-obcini-mokronog-trebelno-za-leto-2016/1235.html

Nazaj na vrh