Javni razpis za sofinanciranje kulture v Občini Mokronog – Trebelno

Razpisovalec:
Občina Mokronog – Trebelno
Naslov:
Javni razpis za sofinanciranje kulture v Občini Mokronog – Trebelno
Rok prijave:
22.04.2016
Opis:
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje kulturnih programov in projektov na področju kulturne dejavnosti v občini Mokronog – Trebelno v letu 2016.
Občina bo sofinancirala naslednje vsebine:
1/1 javni kulturni programi,
1/2 javne kulturne prireditve,
1/3 založništvo.
Občina bo sofinancirala tudi javne kulturne prireditve, ki so v interesu Občine Mokronog-Trebelno, in presegajo meje ljubiteljske kulturne dejavnosti.
Upravičeni prijavitelji:
Na javni razpis lahko oddajo vloge: – društva, zveze, ustanove, skladi, zavodi, klubi, gospodarske družbe in druge organizacije, registrirane oz. ustanovljene za izvajanje kulturne dejavnosti (izjemoma izvajalci lahko tudi niso registrirani za opravljanje kulturne dejavnosti, če so njihovi kulturni projekti v javnem interesu Občine Mokronog-Trebelno); posamezniki, ki so vpisani v razvid samozaposlenih v kulturi pri ministrstvu za kulturo; javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja za obseg dejavnosti na področju kulture, ki ne sodi v osnovno dejavnost iz ustanovitvenega akta javnega zavoda. Prijavitelji morajo imeti sedež oz. stalno prebivališče v Občini Mokronog-Trebelno (izjemoma se lahko sofinancira tudi kulturne projekte izvajalca, ki nima sedeža v Občini Mokronog-Trebelno, če so kulturni projekti v javnem interesu Občine Mokronog-Trebelno) ter izpolnjevati druge razpisne pogoje.
Financiranje:
9.000,00 EUR namenjenih sredstev
Več informacij:
http://www.mokronog-trebelno.si/razpis-javna-objava/2016/03/23/javni-razpis-za-izbor-kulturnih-programov-projektov-na-podrocju-kulturne-dejavnosti-ki-jih-bo-v-letu-2016-sofinancirala-obcina-mokronog-trebelno/1236.html

Nazaj na vrh