Javni razpis za sofinanciranje turizma v Občini Mokronog – Trebelno

Razpisovalec:
Občina Mokronog – Trebelno
Naslov:
Javni razpis za sofinanciranje turizma v Občini Mokronog – Trebelno
Rok prijave:
22.04.2016
Opis:
Predmet razpisa je sofinanciranje programov turističnih društev v Občini Mokronog-Trebelno za leto 2016, z naslednjimi vsebinami:
– izvajanje promocijskih in informativnih aktivnosti lokalnega in širšega pomena,
– spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma,
– akcije na področju ohranjanja kulturne in naravne dediščine ter urejanju okolja,
– organiziranje in sodelovanje pri organizaciji turističnih prireditev lokalnega in širšega pomena,
– aktivnosti za zagotavljanje turističnega podmladka.
Upravičeni prijavitelji:
Na razpis se lahko prijavijo društva, ki imajo sedež v občini Mokronog-Trebelno ter izpolnjujejo druge razpisne pogoje.
Financiranje:
8.000,00 EUR namenjenih sredstev
Več informacij:
http://www.mokronog-trebelno.si/razpis-javna-objava/2016/03/23/javni-razpis-za-sofinanciranje-programov-turisticnih-drustev-v-obcini-mokronog-trebelno-za-leto-2016/1232.html

Nazaj na vrh