Javni poziv za sofinanciranje programov, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Mokronog – Trebelno

Razpisovalec:
Občina Mokronog – Trebelno
Naslov:
Javni poziv za sofinanciranje programov, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Mokronog – Trebelno
Rok prijave:
22.04.2016
Opis:
Predmet javnega poziva je sofinanciranje programov ali projektov društev in organizacij, ki niso predmet drugih razpisov, ki jih je objavila Občina Mokronog-Trebelno oziroma in ne bodo v letu 2016 financirani iz proračuna Občine Mokronog-Trebelno, vendar pomenijo prispevek k zadovoljevanju javnih potreb občanov, izboljšanju procesov in pogojev delovanja ter življenja v občini, dostopnosti storitev občanom in prepoznavnosti občine.
Upravičeni prijavitelji:
Na javni poziv se lahko prijavijo: – pravne osebe – društva in organizacije, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti; – neprofitne organizacije in ustanove. Prijavitelji morajo imeti sedež v Občini Mokronog-Trebelno ali tudi izven nje, v primeru, da te organizacije vključujejo člane oziroma uporabnike iz Občine Mokronog-Trebelno ter izpolnjevati druge razpisne pogoje.
Financiranje:
4.000,00 EUR namenjenih sredstev
Več informacij:
http://www.mokronog-trebelno.si/razpis-javna-objava/2016/03/23/javni-poziv-za-sofinanciranje-programov-ki-niso-predmet-drugih-razpisov-v-obcini-mokronog-trebelno-za-leto-2016/1230.html

Nazaj na vrh