Javni razpis za izbor dejavnosti razdeljevanja hrane in izvajanja spremljevalnih ukrepov

Razpisovalec:
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Naslov:
Javni razpis za izbor dejavnosti razdeljevanja hrane in izvajanja spremljevalnih ukrepov
Rok prijave:
15.04.2016
Opis:
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje dejavnosti razdeljevanja hrane in izvajanja spremljevalnih ukrepov v obdobju 2017–2020 v okviru Operativnega programa za materialno pomoč najbolj ogroženim za obdobje 2014–2020.
Upravičeni prijavitelji:
Na javni razpis lahko kandidira pravna oseba, ki:
a) je humanitarna organizacija in je vpisana v razvid humanitarnih organizacij pri pristojnem ministrstvu ter opravlja dejavnost na področju socialnega varstva,
b) za stroške dejavnosti, za katere daje vlogo za dodelitev sredstev iz tega javnega razpisa, ni in ne bo prejela pomoči iz drugih javnih virov (dvojno financiranje),
c) ima vzpostavljeno lokalno mrežo za razdeljevanje hrane (zagotavlja več lokacij in osebje za razdeljevanje hrane),
d) izpolnjuje higienske in tehnične pogoje skladiščenja hrane v skladu z zakonodajo,
e) ima upravne (t.j. kadrovske), finančne in operativne (skladišča, lokacije za razdeljevanje hrane, logistično podporo ipd.) zmogljivosti za izvedbo dejavnosti.
Financiranje:
950.000,00 EUR namenjenih sredstev
Več informacij:
http://www.mddsz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=1032

Nazaj na vrh