Call for proposal for the Pilot Project on defence research

Razpisovalec:
European Defence Agency (EDA)
Naslov:
Call for proposal for the Pilot Project on defence research
Rok prijave:
20.05.2016
Opis:
Evropska obrambna agencija (EDA) je objavila razpis za sofinanciranje raziskav na področju obrambe in varnosti.
Upravičeni prijavitelji:
Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe (javni organi, javne in zasebne industrijske organizacije (vključno z MSP), visokošolske izobraževalne institucije in raziskovalne organizacije) iz držav članic EU, ki izpolnjujejo razpisne pogoje. Zahteva se partnerstvo med najmanj tremi organizacijami iz treh različnih upravičenih držav.
Financiranje:

Več informacij:
http://www.eda.europa.eu/procurement-gateway/opportunites/eda-procurement/procurement-view/call-for-proposal-for-the-pilot-project-on-defence-research

Nazaj na vrh