Call for Proposals for Multi Programmes 2016 – Promotion of Agricultural Products

Razpisovalec:
Izvajalska agencija za potrošnike, zdravje, kmetijstvo in hrano
Naslov:
Call for Proposals for Multi Programmes 2016 – Promotion of Agricultural Products
Rok prijave:
28.04.2016
Opis:
Izvajalska agencija za potrošnike, zdravje, kmetijstvo in hrano je objavila javni razpis za multiprograme v okviru ukrepov za informiranje o kmetijskih proizvodih in njihovo promocijo, ki se izvajajo na notranjem trgu in v tretjih državah v skladu z Uredbo (EU) št. 1144/2014.
Upravičeni prijavitelji:
Na razpis se lahko prijavijo:
(a) organizacije iz člena 7(1) Uredbe (EU) št. 1144/2014 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.317.01.0056.01.SLV&toc=OJ:L:2014:317:TOC);
(b) reprezentativni za zadevni sektor ali proizvod, kot je opredeljen v členu 1 Delegirane uredbe (EU) 2015/1829 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.317.01.0056.01.SLV&toc=OJ:L:2014:317:TOC).
Upravičene so samo vloge, ki jih oddajo subjekti s sedežem v državah članicah EU.
Financiranje:
14,300.000,00 EUR namenjenih sredstev
Več informacij:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/agrip/calls/agri-multi-2016.html

Nazaj na vrh