Call for Proposals for Simple Programmes 2016 – Promotion of Agricultural Products

Razpisovalec:
Izvajalska agencija za potrošnike, zdravje, kmetijstvo in hrano
Naslov:
Call for Proposals for Simple Programmes 2016 – Promotion of Agricultural Products
Rok prijave:
28.04.2016
Opis:
Izvajalska agencija za potrošnike, zdravje, kmetijstvo in hrano je objavila javne razpise za enostavne programe v okviru ukrepov za informiranje o kmetijskih proizvodih in njihovo promocijo, ki se izvajajo na notranjem trgu in v tretjih državah v skladu z Uredbo (EU) št. 1144/2014.
Upravičeni prijavitelji:
Na razpis se lahko prijavijo:
(a) organizacije iz člena 7(1) Uredbe (EU) št. 1144/2014 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.317.01.0056.01.SLV&toc=OJ:L:2014:317:TOC);
(b) reprezentativni za sektor ali proizvod iz predloga in izpolnjujejo pogoje iz členov 1(1) in 1(2) Delegirane uredbe (EU) 2015/1829 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.317.01.0056.01.SLV&toc=OJ:L:2014:317:TOC).
Upravičene so samo vloge, ki jih oddajo subjekti s sedežem v državah članicah EU.
Financiranje:
93,650.000,00 EUR namenjenih sredstev
Več informacij:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/agrip/calls/agri-simple-2016.html

Nazaj na vrh