Call for Proposals for co-financing CEI Cooperation Activities

Razpisovalec:
CEI Cooperation Fund
Naslov:
Call for Proposals for co-financing CEI Cooperation Activities
Rok prijave:
23.05.2016
Opis:
V okviru Srednjeevropske pobude (SEP) je objavljen javni razpis za sofinanciranje manjših projektov s ciljem prenosa znanja in dobrih praks, s poudarkom na prenosu med državami SEP, ki so članice EU, in državami SEP, ki še niso vstopile v EU.
Prioritetna področja v letu 2016: na znanju temelječa družba (raziskave in inovacije, vseživljenjsko učenje, informacijska družba); trajnostni ekonomski in družbeni razvoj (transport in logistika, energetska učinkovitost in obnovljivi viri energije, klimatske spremembe, okolje in razvoj podeželja, razvoj podjetništva); vključujoča družba (medkulturno sodelovanje, mediji, civilna družba).
Upravičeni prijavitelji:
Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe javnega in zasebnega prava iz držav članic SEP, ki izpolnjujejo razpisne pogoje. Sodelujejo lahko tudi mednarodne organizacije.
Financiranje:
400.000,00 EUR namenjenih sredstev
Več informacij:
http://www.cei.int/content/call-proposals-co-financing-cei-cooperation-activities-deadline-23-may-2016-0

Nazaj na vrh