Call for proposals: Reduction of youth unemployment and the setup of co-operatives

Razpisovalec:
Evropska komisija, Generalni direktorat za notranji trg, industrijo, podjetništvo ter mala in srednja podjetja
Naslov:
Call for proposals: Reduction of youth unemployment and the setup of co-operatives
Rok prijave:
30.06.2016
Opis:
Generalni direktorat Evropske komisije za notranji trg, industrijo, podjetništvo ter mala in srednja podjetja je objavil javni razpis, katerega cilj je zmanjševanje brezposelnosti med mladimi s spodbujanjem izobraževalnih institucij k vključevanju podjetniškega izobraževanja, s poudarkom na kooperativah kot podjetniških priložnostih, v izobraževalne programe.
Upravičeni prijavitelji:
Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe iz držav članic EU, ki izpolnjujejo razpisne pogoje. V projektu morajo sodelovati najmanj tri organizacije iz treh upravičenih držav.
Financiranje:
450.000,00 EUR namenjenih sredstev
Več informacij:
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8769&lang=en&title=Call-for-proposals%3A-Reduction-of-youth-unemployment-and-the-setup-of-co-operatives

Nazaj na vrh