Call for Small Grant Applications: For Roma, with Roma

Razpisovalec:
Urad OVSE za demokratične institucije in človekove pravice (ODIHR)
Naslov:
Call for Small Grant Applications: For Roma, with Roma
Rok prijave:
30.05.2016
Opis:
Urad OVSE za demokratične institucije in človekove pravice (ODIHR) je objavil javni razpis za sofinanciranje manjših projektov (v vrednosti od 5,000 do 10,000 EUR), namenjenih opolnomočenju mladih Romov in Sintov ter spodbujanju njihovega vključevanja v družbeno in politično življenje.
Upravičeni prijavitelji:
Na razpis se lahko prijavijo nevladne organizacije iz sodelujočih držav OVSE, ki izpolnjujejo razpisne pogoje.
Financiranje:

Več informacij:
http://www.osce.org/odihr/239271

Nazaj na vrh