CEI Know-How Exchange Programme – ITALY – Call for Proposals 2016

Razpisovalec:
EBRD
Naslov:
CEI Know-How Exchange Programme – ITALY – Call for Proposals 2016
Rok prijave:
27.06.2016
Opis:
V okviru programa izmenjav srednjeevropske pobude – Italija – je objavljen razpis za sofinanciranje projektov s ciljem prenosa znanja in dobrih praks med državami članicami SEP, ki so članice EU, in državami članicami SEP, ki še niso vstopile v EU, za leto 2016.
Upravičeni prijavitelji:
Na razpis se lahko prijavijo vladne in nevladne institucije, ki izpolnjujejo razpisne pogoje. V projektu morata sodelovati institucija iz države članice SEP, ki je članica EU (Avstrija, Bolgarija, Hrvaška, Češka, Madžarska, Italija, Poljska, Romunija, Slovaška in Slovenija – prijavitelji), in institucija iz države članice SEP, ki še ni vstopila v EU (Albanija, Belorusija, Bosna in Hercegovina, Makedonija, Moldavija, Črna gora, Srbija in Ukrajina – upravičenci).
Financiranje:
200.000,00 EUR namenjenih sredstev
Več informacij:
http://www.cei.int/KEP?tab=2

Nazaj na vrh