Cross-border partnerships and support to cooperation on intra-EU mobility for EEA countries and social partners – Call for Proposals VP/2016/005

Razpisovalec:
Evropska komisija, Generalni direktorat za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje
Naslov:
Cross-border partnerships and support to cooperation on intra-EU mobility for EEA countries and social partners – Call for Proposals VP/2016/005
Rok prijave:
08.07.2016
Opis:
Generalni direktorat Evropske komisije za zaposlovanje, socialne zadeve in enake možnosti je v okviru programa za zaposlovanje in socialne inovacije EaSi (EURES) objavil javni razpis, namenjen spodbujanju geografske mobilnosti delavcev ter povečevanju zaposlitvenih možnosti.
Upravičeni prijavitelji:
Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe iz držav članic EU in držav EGP, ki izpolnjujejo razpisne pogoje. Zahteve glede upravičenosti glavnega prijavitelja in partnerskega sodelovanja se razlikujejo glede na sklop, kot partnerji pa lahko sodelujejo tudi nevladne organizacije.
Financiranje:
4,650.000,00 EUR namenjenih sredstev
Več informacij:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=488&furtherCalls=yes

Nazaj na vrh