Drugi javni razpis za sofinanciranje manjših začetnih naložb

Razpisovalec:
Mariborska razvojna agencija p.o.
Naslov:
Drugi javni razpis za sofinanciranje manjših začetnih naložb
Rok prijave:
30.04.2016
Opis:
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje manjših začetnih naložb v mikro, malih in srednje velikih podjetjih iz upravičenega območja, ki bodo pridobila garancije za bančne kredite, ki jih bosta podelili Mariborska razvojna agencija p.o. in RRA Koroška d.o.o. v sodelovanju z izbranimi bankami na podlagi ločenih javnih razpisov v okviru regijskih garancijskih shem, objavljena v Uradnem listu RS, št. 19/2016 hkrati s tem razpisom.
Razpis je namenjen gospodarskim subjektom, ki delujejo in načrtujejo manjše začetne naložbe na območju občin Kungota, Hoče – Slivnica, Mestne občine Maribor, Pesnica, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Ruše in Selnica ob Dravi.
Upravičeni prijavitelji:
Na razpis se lahko prijavijo mikro, male in srednje velike gospodarske družbe, samostojni podjetniki ter zadruge, ki imajo na dan oddaje vloge na ta javni razpis vsaj 6 mesecev sedež podjetja ali njegov registriran del (poslovno enoto) v upravičenem območju in so registrirani po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 s spremembami) ali po Zakonu o zadrugah (Uradni list RS, št. 97/09). Upravičeni prijavitelji so tudi socialna podjetja, ki so status socialnega podjetja pridobila po Zakonu o socialnem podjetništvu (Uradni list RS, št. 20/11 s spremembami) in izpolnjujejo druge razpisne pogoje.
Financiranje:

Več informacij:
http://www.mra.si/garancijska_shema/

Nazaj na vrh