Erasmus+: Vocational Education and Training Mobility Charter (EAC/A01/2015)

Razpisovalec:
Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno in kulturo
Naslov:
Erasmus+: Vocational Education and Training Mobility Charter (EAC/A01/2015)
Rok prijave:
19.05.2016
Opis:
Evropska komisija je 27. oktobra 2015 objavila razpis za Listino Erasmus+ za mobilnost v poklicnem izobraževanju in usposabljanju (PIU) za obdobje 2016–2020.
Namen Listine Erasmus+ za mobilnost v poklicnem izobraževanju in usposabljanju je spodbuditi organizacije, ki imajo dokazano kakovost pri večletni organizaciji mobilnosti za dijake in osebje v PIU, k nadaljnjemu razvoju njihovih strategij evropske internacionalizacije. Imetniki listine se bodo od razpisa leta 2016 dalje lahko na poenostavljen način prijavili za ključni ukrep 1 (mobilnost za dijake in osebje v poklicnem izobraževanju in usposabljanju) v okviru programa Erasmus+.
Upravičeni prijavitelji:
Vlogo za pridobitev listine za mobilnost v PIU lahko vložijo posamezne organizacije za poklicno izobraževanje in usposabljanje ali nacionalni konzorcij za mobilnost, pri čemer morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji: – za prijavo kot posamezna organizacija za poklicno izobraževanje in usposabljanje: prijavitelj mora biti organizacija za poklicno izobraževanje in usposabljanje, ki ima sedež v državi programa Erasmus+ ter v tujino pošilja svoje dijake in osebje; – za prijavo kot nacionalni konzorcij za mobilnost: prijavitelj mora biti koordinator nacionalnega konzorcija za mobilnost. Koordinator je lahko vsak član nacionalnega konzorcija za mobilnost. Konzorcij morajo sestavljati vsaj 3 člani, tj. sodelujoče organizacije. Vsi člani konzorcija morajo biti iz iste države programa Erasmus+ in jih je treba ob oddaji vloge opredeliti. Med člani nacionalnega konzorcija za mobilnost morajo biti organizacije pošiljateljice, ki ponujajo poklicno izobraževanje in usposabljanje ter v tujino pošiljajo svoje dijake in osebje. Konzorciji so lahko že zakonito ali neuradno ustanovljeni ali pa oblikovani na novo. Sodelujoča organizacija je lahko: – katera koli javna ali zasebna organizacija, ki je dejavna na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja (opredeljena kot organizacija za poklicno izobraževanje in usposabljanje), ali – katera koli javna ali zasebna organizacija, ki je dejavna na trgu dela. Vse organizacije morajo imeti sedež v eni od držav programa Erasmus+: a) državi članici Evropske unije; b) naslednjih državah Efte/EGP: Islandija, Lihtenštajn, Norveška; c) Nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji in Turčiji.
Financiranje:

Več informacij:
http://ec.europa.eu/education/calls/a01-2015_en.htm

Nazaj na vrh