EU Aid Volunteers – Technical Assistance and Capacity Building (EACEA/27/2016)

Razpisovalec:
EACEA
Naslov:
EU Aid Volunteers – Technical Assistance and Capacity Building (EACEA/27/2016)
Rok prijave:
04.07.2016
Opis:
Cilj tega razpisa je krepitev zmogljivosti organizacij pošiljateljic in organizacij gostiteljic, ki nameravajo sodelovati pri pobudi Prostovoljci EU za humanitarno pomoč, ter zagotovitev upoštevanja standardov in postopkov v zvezi s kandidati za prostovoljce in prostovoljci EU za humanitarno pomoč, da se predloži vloga za certificiranje, ki se zahteva za napotitev prostovoljcev EU za humanitarno pomoč.
Evropska komisija pričakuje, da bo s tem razpisom dosegla naslednje rezultate: krepitev zmogljivosti približno 115 organizacij pošiljateljic in organizacij gostiteljic na področjih, kot so:
– obvladovanje tveganja nesreč, pripravljenost in odzivanje na nesreče;
– povezovanje ukrepov pomoči, obnove in razvoja;
– krepitev lokalnega prostovoljstva v tretjih državah;
– zmogljivosti, za katere se izvaja certificiranje, vključno z upravno zmogljivostjo;
– zmogljivost zgodnjega opozarjanja lokalnih skupnosti.
Upravičeni prijavitelji:
Predloge za dejavnosti tehnične pomoči in gradnje zmogljivosti morajo oddati: – nevladne nepridobitne organizacije, ki so bile ustanovljene v skladu z zakonodajo države članice in imajo sedež v Uniji, ali – osebe javnega civilnega prava, za katere velja zakonodaja države članice, ali – Mednarodna federacija nacionalnih društev Rdečega križa in Rdečega polmeseca. Na razpisu lahko sodelujejo samo pravne osebe s sedežem v eni od naslednjih upravičenih držav: države članice Evropske unije: Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka republika, Danska, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Hrvaška, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nemčija, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, Združeno kraljestvo.
Financiranje:
7,960.000,00 EUR namenjenih sredstev
Več informacij:
https://eacea.ec.europa.eu/eu-aid-volunteers/funding/technical-assistance-and-capacity-building-eacea272016_en

Nazaj na vrh