Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji

Razpisovalec:
Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji
Naslov:
Javni razpis za razporeditev sredstev Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v letu 2016
Rok prijave: 19.10.2015
Opis:
Predmet razpisa, je financiranje oziroma sofinanciranje:
– izvajanja posebnih socialnih programov in storitev invalidskih organizacij ter programov in storitev humanitarnih organizacij za reševanje socialnih stisk in težav oziroma reševanje socialnih potreb posameznikov,
– delovanja invalidskih in humanitarnih organizacij,
– naložb v osnovna sredstva invalidskih in humanitarnih organizacij ter njihovo vzdrževanje.
Upravičeni prijavitelji:
Na razpis za razporeditev sredstev FIHO se lahko prijavijo: invalidske organizacije, ki so ta status pridobile z odločbo pristojnega ministrstva po Zakonu o invalidskih organizacijah ali humanitarne organizacije, ki so ta status pridobile z odločbo pristojnega ministrstva po Zakonu o humanitarnih organizacijah.
Financiranje:
18,333.000,00 EUR namenjenih sredstev
Več informacij:
http://www.fiho.si/?id=razpis11.php

Nazaj na vrh