HERCUL III: Razpis za zbiranje predlogov – 2016 – Pravno usposabljanje in študije

Razpisovalec:
Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF)
Naslov:
HERCUL III: Razpis za zbiranje predlogov – 2016 – Pravno usposabljanje in študije
Rok prijave:
16.06.2016
Opis:
V okviru programa za spodbujanje dejavnosti na področju zaščite finančnih interesov Evropske unije (program Herkul III) je objavljen javni razpis, namenjen sofinanciranju primerjalnih pravnih študij ter usposabljanj pravnih strokovnjakov v letu 2016.
Upravičeni ukrepi za financiranje v tem razpisu za zbiranje predlogov so:
1. razvoj visokokakovostnih raziskovalnih dejavnosti, vključno s primerjalnopravnimi študijami;
2. izboljšanje sodelovanja med praktiki in teoretiki (prek ukrepov, kot so konference, seminarji in delavnice), vključno z organizacijo letnega srečanja predsednikov združenj za evropsko kazensko pravo in za zaščito finančnih interesov Unije;
3. osveščanje zaposlenih v sodstvu in drugih pravnih poklicih glede zaščite finančnih interesov Unije, vključno z razširjanjem strokovnega znanja o zaščiti finančnih interesov Unije.
Upravičeni prijavitelji:
Na razpis se lahko prijavijo:
– nacionalne ali regionalne uprave države članice ali sodelujoče države, ki spodbujajo krepitev ukrepanja na ravni Unije za zaščito njenih finančnih interesov, ali
– raziskovalni in izobraževalni inštituti ter nepridobitni subjekti, ki so ustanovljeni in delujejo vsaj eno leto v državi članici ali sodelujoči državi in ki spodbujajo krepitev ukrepanja na ravni Unije za zaščito njenih finančnih interesov.
Financiranje:
500.000,00 EUR namenjenih sredstev
Več informacij:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.148.01.0002.01.SLV&toc=OJ:C:2016:148:TOC

Nazaj na vrh