HERKUL III: Razpis za zbiranje predlogov – 2016 – Usposabljanje za boj proti goljufijam

Razpisovalec:
Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF)
Naslov:
HERKUL III: Razpis za zbiranje predlogov – 2016 – Usposabljanje za boj proti goljufijam
Rok prijave:
23.06.2016
Opis:
V okviru programa za spodbujanje dejavnosti na področju zaščite finančnih interesov Evropske unije (program Herkul III) je objavljen javni razpis, namenjen sofinanciranju ciljnega specializiranega usposabljanja na področju boja proti goljufijam v letu 2016.
Komisija (OLAF) bo dodelila nepovratna sredstva za ukrepe, katerih cilj je:
– izmenjava izkušenj in dobrih praks med ustreznimi organi v sodelujočih državah, vključno s specializiranimi službami kazenskega pregona, ter predstavniki mednarodnih organizacij,
– razširjanje znanja, zlasti za boljše ugotavljanje tveganja za namene preiskav.
Upravičeni prijavitelji:
Na razpis se lahko prijavijo:
– nacionalne ali regionalne uprave države članice ali sodelujoče države, ki spodbujajo krepitev ukrepanja na ravni Unije za zaščito njenih finančnih interesov, ali
– raziskovalni in izobraževalni inštituti ter nepridobitni subjekti, ki so ustanovljeni in delujejo vsaj eno leto v državi članici ali sodelujoči državi in ki spodbujajo krepitev ukrepanja na ravni Unije za zaščito njenih finančnih interesov.
Financiranje:
900.000,00 EUR namenjenih sredstev
Več informacij:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.148.01.0004.01.SLV&toc=OJ:C:2016:148:TOC

Nazaj na vrh