Horizon 2020: Critical Infrastructure Protection

Razpisovalec:
Evropska komisija
Naslov:
Horizon 2020: Critical Infrastructure Protection
Rok prijave:
25.08.2016
Opis:
V okviru prednostne naloge »družbeni izzivi« programa za raziskave in inovacije Obzorje 2020 je objavljen javni razpis na področju zaščite svobode in varnosti v Evropi, pri čemer je ta razpis namenjen zaščiti kritične infrastrukture (CIP).
Upravičeni prijavitelji:
Do finančnih sredstev v okviru programa Obzorje 2020 so upravičeni: (a) vsak pravni subjekt s sedežem v državi članici ali pridruženi državi ali ustanovljen v skladu s pravom Unije; (b) vsaka mednarodna evropska interesna organizacija; (c) vsak pravni subjekt s sedežem v tretji državi, ki je navedena v delovnem programu. Specifični pogoji sodelovanja za ta razpis so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
Financiranje:

Več informacij:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-cip-2016-2017.html

Nazaj na vrh