Horizon 2020: Engaging Together Globally

Razpisovalec:
Evropska komisija
Naslov:
Horizon 2020: Engaging Together Globally
Rok prijave:
02.02.2017
Opis:
V okviru prednostne naloge »družbeni izzivi« programa za raziskave in inovacije Obzorje 2020 so objavljeni javni razpisi na temo Evropa v spreminjajočem se svetu – vključujoče, inovativne in razmišljujoče družbe, in sicer za področje »globalno skupaj«.
O tematiki: Evropa se danes srečuje s številnimi novimi družbenimi, ekonomskimi in političnimi izzivi. Družbeni izziv bo namenjen iskanju odgovorov in rešitev, ki so posledica vzpostavljanje novih geopolitičnih povezav v svetu, globalne soodvisnosti, družbene transformacije, ekonomske krize in krize pri zaposlovanju mladih.
Oznaka razpisa: H2020-SC6-ENG-GLOBALLY-2016-2017
Datum odprtja in rok prijave sta odvisna od področja, na katerega se prijavljate. Prva razpisa se odpreta 8. decembra!
Upravičeni prijavitelji:
Do finančnih sredstev v okviru programa Obzorje 2020 so upravičeni: (a) vsak pravni subjekt s sedežem v državi članici ali pridruženi državi ali ustanovljen v skladu s pravom Unije; (b) vsaka mednarodna evropska interesna organizacija; (c) vsak pravni subjekt s sedežem v tretji državi, ki je navedena v delovnem programu. Specifični pogoji sodelovanja za ta razpis so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
Financiranje:

Več informacij:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc6-eng-globally-2016-2017.html

Nazaj na vrh