Horizon 2020: Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange (RISE)

Razpisovalec:
Evropska komisija
Naslov:
Horizon 2020: Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange (RISE)
Rok prijave:
28.04.2016
Opis:
V okviru prednostne naloge »odlična znanost« programa za raziskave in inovacije Obzorje 2020 je objavljen razpis za zbiranje predlogov, in sicer za Marie Sklodowska Curie izmenjave raziskovalnega in inovacijskega osebja (RISE) za leto 2016. Program podpira kratkotrajne izmenjave osebja za poklicno izpopolnjevanje, ki združuje znanstveno odličnost in delo v drugi državi ali sektorju. Tako spodbuja tudi tesnejše sodelovanje med akademskimi in neakademskimi organizacijami v Evropi in svetu.
Upravičeni prijavitelji:
Do finančnih sredstev v okviru programa Obzorje 2020 so upravičeni: (a) vsak pravni subjekt s sedežem v državi članici ali pridruženi državi ali ustanovljen v skladu s pravom Unije; (b) vsaka mednarodna evropska interesna organizacija; (c) vsak pravni subjekt s sedežem v tretji državi, ki je navedena v delovnem programu. Specifični pogoji sodelovanja za ta razpis so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
Financiranje:

Več informacij:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-rise-2016.html

Nazaj na vrh