Horizon 2020: Secure societies – Protecting freedom and security of Europe and its citizens

Razpisovalec:
Evropska komisija
Naslov:
Horizon 2020: Secure societies – Protecting freedom and security of Europe and its citizens
Rok prijave:
25.08.2016
Opis:
V okviru prednostne naloge »družbeni izzivi« programa za raziskave in inovacije Obzorje 2020 so objavljeni javni razpis na temo »Varna družba – zaščita svobode in varnosti Evrope in njenih državljanov«.
Datum odprtja in rok prijave sta odvisna od področja, na katerega se prijavljate.
Upravičeni prijavitelji:
Do finančnih sredstev v okviru programa Obzorje 2020 so upravičeni: (a) vsak pravni subjekt s sedežem v državi članici ali pridruženi državi ali ustanovljen v skladu s pravom Unije; (b) vsaka mednarodna evropska interesna organizacija; (c) vsak pravni subjekt s sedežem v tretji državi, ki je navedena v delovnem programu. Specifični pogoji sodelovanja za ta razpis so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
Financiranje:

Več informacij:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sec-2016-2017.html

Nazaj na vrh