II. javni razpis – Mikrokrediti za podjetja s statusom socialnega podjetja – P7 sop 2016

Razpisovalec:
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo
Naslov:
II. javni razpis – Mikrokrediti za podjetja s statusom socialnega podjetja – P7 sop 2016
Rok prijave:
10.09.2016
Opis:
Predmet produkta so mikrokrediti za socialna podjetja, ki so skladno z določili Zakona o socialnem podjetništvu (ZSocP, Uradni list RS, št. 20/11, z dne 18. 3. 2011) pridobile status socialnega podjetja.
Mikrokrediti so namenjeni spodbujanju podjetniške aktivnosti, ki je usmerjena v socialno aktivacijo oseb, ki jih pojmujemo kot ranljive ali depreviligirane skupine na trgu dela oziroma v družbi. Podjetje mora imeti sedež v Republiki Sloveniji, kreditna sredstva pa se uporabijo za nemoteno poslovanje in krepitev podjetniške aktivnosti.
Upravičeni prijavitelji:
Na razpis se lahko prijavijo podjetja s statusom socialnega podjetja v skladu z 8. členom Zakona o socialnem podjetništvu (ZSocP, Uradni list RS, št. 20/11, z dne 18. 3. 2011), ki imajo manj kakor 250 zaposlenih in imajo letni promet, ki ne presega 50 milijonov EUR in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov EUR.
Financiranje:
4,000.000,00 EUR namenjenih sredstev
Več informacij:
http://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi

Nazaj na vrh