Improving expertise in the field of industrial relations – Call for Proposals VP/2016/004

Razpisovalec:
Evropska komisija, Generalni direktorat za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje
Naslov:
Improving expertise in the field of industrial relations – Call for Proposals VP/2016/004
Rok prijave:
15.07.2016
Opis:
Generalni direktorat Evropske komisije za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje je objavil razpis, katerega cilj je izboljšati strokovnost na področju odnosov med delodajalci in delojemalci.
Upravičeni prijavitelji:
Na razpis se lahko prijavijo organizacije, vezane na odnose med delodajalci in delojemalci, vključno z univerzami in raziskovalnimi institucijami, socialni partnerji, ter javni organi, ki imajo sedež v eni od držav članic EU ter izpolnjujejo druge v razpisu navedene pogoje. Kot partnerji lahko sodelujejo tudi prijavitelji iz držav kandidatk. Če prijavitelj ni mednarodna organizacija ali organizacija na evropski ravni, se zahteva partnerstvo med organizacijami iz več držav.
Financiranje:
4,150.000,00 EUR namenjenih sredstev
Več informacij:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=479&furtherCalls=yes

Nazaj na vrh