Information and training measures for workers’ organisations – Call for Proposals VP/2016/002

Razpisovalec:
Evropska komisija, Generalni direktorat za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje
Naslov:
Information and training measures for workers’ organisations – Call for Proposals VP/2016/002
Rok prijave:
27.05.2016
Opis:
Generalni direktorat Evropske komisije za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje je objavil razpis za zbiranje predlogov v okviru postavke »ukrepi obveščanja in usposabljanja za delavske organizacije«.
Upravičeni prijavitelji:
Upravičene prijavitelji so organizacije socialnih partnerjev, ki zastopajo delavce na evropski, nacionalni ali regionalni ravni; uradni sedež teh organizacij mora biti v eni od držav članic Evropske unije, kot soprijavitelji pa tudi s sedežem v eni od držav kandidatk. Če ne gre za prijavo organizacije na evropski ravni, morajo v projektu sodelovati prijavitelji iz več držav.
Financiranje:
4,050.000,00 EUR namenjenih sredstev
Več informacij:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=478&furtherCalls=yes

Nazaj na vrh