Internal Security Fund Police: 2015 Call for Proposals – Trafficking in Human Beings

Razpisovalec:
Evropska komisija, DG HOME
Naslov:
Internal Security Fund Police: 2015 Call for Proposals – Trafficking in Human Beings
Rok prijave:
29.09.2015
Opis:
Generalni direktorat Evropske komisije za notranje zadeve je v okviru instrumenta za finančno podporo na področju policijskega sodelovanja, preprečevanja kriminala in boja proti njemu ter obvladovanja kriz objavil javni razpis, namenjen sofinanciranju mednarodnih projektov na področju preprečevanja trgovine z ljudmi za leto 2015.
Upravičeni prijavitelji:
Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe iz držav članic EU, ki sodelujejo v ISF instrumentu ter izpolnjujejo razpisne pogoje. Zahteva se partnerstvo med najmanj dvema organizacijama iz dveh različnih držav.
Financiranje:
3,000.000,00 EUR namenjenih sredstev
Več informacij:
tukaj

Nazaj na vrh