Javni poziv za sofinanciranje projektov, izbranih na razpisih programa EU Ustvarjalna Evropa

Razpisovalec:
Ministrstvo za kulturo
Naslov:
Javni poziv za sofinanciranje projektov, izbranih na razpisih programa EU Ustvarjalna Evropa
Rok prijave:
31.10.2016
Opis:
Ministrstvo bo v letu 2016 sofinanciralo projekte slovenskih izvajalcev, ki so bili v letih 2014 in 2015 izbrani na razpisih programa Ustvarjalna Evropa in v letu 2016 še vedno potekajo, pod pogojem da v letu 2015 niso bili sofinancirani iz naslova javnega poziva ministrstva z oznako JP-USTVARJALNA-EVROPA-2015. Ministrstvo bo sofinanciralo tudi projekte slovenskih izvajalcev, ki so bili izbrani na razpisih programa Ustvarjalna Evropa v letu 2016, če se obdobje aktivnosti projekta (period of the activity) v letu 2016 tudi zaključi.
Poziv se nanaša na vsa področja ustvarjanja in posredovanja javnih kulturnih dobrin, na katerih prijavitelji delujejo, v domačem in mednarodnem kulturnem prostoru.
Upravičeni prijavitelji:
Upravičen prijavitelj: pravna oseba, registrirana v Republiki Sloveniji, katere projekt je bil v letih 2014 ali 2015 izbran na spodaj navedenih razpisih programa EU Ustvarjalna Evropa, pod pogojem, da aktivnosti v okviru izbranega projekta v letu 2016 še vedno potekajo in da v letu 2015 ni prejela sofinanciranja iz naslova javnega poziva ministrstva z oznako JP-USTVARJALNA-EVROPA-2015. Upravičen prijavitelj je tudi pravna oseba, registrirana v Republiki Sloveniji, katere projekt je bil izbran na spodaj navedenih razpisih programa EU Ustvarjalna Evropa v letu 2016, če se obdobje aktivnosti projekta (period of the activity) v letu 2016 tudi zaključi.
Financiranje:
85.000,00 EUR namenjenih sredstev
Več informacij:
http://www.mk.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_pozivi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=1780

Nazaj na vrh