Javni programski poziv JSKD za izbor kulturnih programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju Občine Bovec

Razpisovalec:
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
Naslov:
Javni programski poziv JSKD za izbor kulturnih programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju Občine Bovec
Rok prijave:
13.06.2016
Opis:
Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti je objavil javni programski poziv, katerega predmet je sofinanciranje programov kulturnih društev, ki so:
– redno, sistematično in kontinuirano delovanje ljubiteljskih kulturnih društev, ki se manifestira kot izobraževalno in ustvarjalno delo;
– produkcija kulturnih dogodkov (koncerti, predstave, razstave, projekcije in druge javne kulturne prireditve) na enem ali več področij dejavnosti, ki ga pripravlja in izvaja kulturno društvo na neprofiten način in je v interesu širše družbene skupnosti;
– skupni programi kulturnih društev na nivoju mesta ali regije;
– izobraževanje in strokovno usposabljanje za potrebe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.
Področja dejavnosti so: glasbena dejavnost (zborovska in instrumentalna glasba), gledališka in lutkovna dejavnost, folklorna dejavnost, fotografska, filmska in video dejavnost, plesna dejavnost, likovna dejavnost, literarna dejavnost.
Upravičeni prijavitelji:
Upravičene osebe po tem pozivu so kulturna društva, ki delujejo na območju občine Bovec ter izpolnjujejo druge razpisne pogoje.
Financiranje:
21.600,00 EUR namenjenih sredstev
Več informacij:
https://www.jskd.si/financiranje/drugi_pozivi/drugi_16/bovec_16/uvod_bovec_prp_2016.htm

Nazaj na vrh