Javni razpis garancij za bančne kredite mikro, malih in srednje velikih podjetij v okviru Regijske garancijske sheme v Goriški regiji

Razpisovalec:
Razvojna agencija ROD Ajdovščina
Naslov:
Javni razpis garancij za bančne kredite mikro, malih in srednje velikih podjetij v okviru Regijske garancijske sheme v Goriški regiji
Rok prijave:
16.05.2018 oz. do porabe sredstev
Opis:
Predmet razpisa so garancije Regijske garancijske sheme v Goriški regiji za bančne kredite, ki jih izvajalec razpisuje v sodelovanju z v razpisni dokumentaciji opredeljenimi bankami.
Cilj javnega razpisa je pospeševanje razvoja malega in srednjega gospodarstva in pridobitne dejavnosti podjetnikov, povečevanje investicijske aktivnosti v Goriški regiji, zmanjševanje stopnje brezposelnosti, vzpostavljanje možnosti za prestrukturiranje regijskega gospodarstva, olajšanje dostopa mikro, malim in srednje velikim podjetjem do kreditov z zmanjšanjem bančnih zahtev za zavarovanje kreditov idr.
Upravičeni prijavitelji:
Na razpis se lahko prijavijo mikro, male in srednje velike gospodarske družbe, samostojni podjetniki ter zadruge, ki imajo sedež podjetja ali njegov registriran del (poslovna enota) v upravičenem območju in so na dan oddaje vloge registrirani po Zakonu o gospodarskih družbah ali po Zakonu o zadrugah. Razpis je namenjen gospodarskim subjektom, ki delujejo in izvajajo projekt na območju občin statistične regije Goriška. Statistična regija obsega naslednje občine: Ajdovščina, Brda, Bovec, Cerkno, Idrija, Kanal, Kobarid, Miren-Kostanjevica, Nova Gorica, Renče-Vogrsko, Šempeter-Vrtojba, Tolmin, Vipava.
Financiranje:
800.000,00 EUR namenjenih sredstev
Več informacij:
http://www.ra-rod.si/index.php?option=com_content&view=article&id=191&Itemid=146

Nazaj na vrh