Javni razpis neposrednih dolgoročnih investicijskih posojil za pospeševanje razvoja gospodarstva na območju Mestne občine Nova Gorica in občin Brda, Kanal, Miren – Kostanjevica, Renče – Vogrsko in Šempeter – Vrtojba

Razpisovalec:
Javni sklad malega gospodarstva Goriške
Naslov:
Javni razpis neposrednih dolgoročnih investicijskih posojil za pospeševanje razvoja gospodarstva na območju Mestne občine Nova Gorica in občin Brda, Kanal, Miren – Kostanjevica, Renče – Vogrsko in Šempeter – Vrtojba
Rok prijave:
15.06.2016 oz. do porabe sredstev
Opis:
Namen javnega razpisa je spodbujanje podjetij za izvedbo novih projektov, ki omogočajo ohranjanje obstoječih delovnih mest in odpiranje novih zaposlitev. Ugodni viri dolžniškega financiranja so namenjeni tudi izboljšanju tržnega položaja, prodoru na nove trge ter širitvi in obnovi dejavnosti.
Upravičeni prijavitelji:
Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednja podjetja (gospodarske družbe, samostojni podjetniki), ki so posojilno sposobna in opravljajo gospodarsko dejavnost na območju vseh šestih občin ter ustrezajo kriterijem za mikro, mala in srednja podjetja.
Financiranje:
1,600.000,00 EUR namenjenih sredstev
Več informacij:
http://www.jsmg-goriska.com/razpisi.html

Nazaj na vrh