Javni razpis o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Sevnica v letu 2016

Razpisovalec:
Občina Sevnica
Naslov:
Javni razpis o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Sevnica v letu 2016
Rok prijave:
18.05.2016
Opis:
Predmet javnega razpisa je dodeljevanje nepovratnih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva s subvencioniranjem naslednjih ukrepov, ki so se v razpisnem obdobju izvajali na območju Občine Sevnica.
Upravičeni prijavitelji:
Upravičenci so mikro, majhna in srednja enotna podjetja ali pa poslujejo kot samostojni podjetniki.
Financiranje:
83.000,00 EUR namenjenih sredstev
Več informacij:
http://www.obcina-sevnica.si/informacije/javni-razpisi#gospodarstvo

Nazaj na vrh