Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Mežica

Razpisovalec:
Občina Mežica
Naslov:
Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Mežica
Rok prijave:
13.06.2016
Opis:
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja za leto 2016 v Občini Mežica.
Sredstva se dodelijo za naslednje ukrepe:
A. Državne pomoči
Ukrep 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo
1.a Podukrep 1.1: Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
1.b Podukrep 1.3: Ohranjanje in razvoj čebelarstva
Ukrep 2: Pomoč za naložbe v zvezi s predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov
Ukrep 4: Pomoč za plačilo zavarovalnih premij
B. Ukrepi de minimis
Ukrep 6: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji – de minimis
Ukrep 7: Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja
Ukrep 10: Gozdarski ukrepi
C. Ukrepi de minimis
Ukrep 12: Podpora zdravljenju čebel
D. Ostali ukrepi občine
Ukrep 14: Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja
Upravičeni prijavitelji:
Pomoč se lahko dodeli samo upravičencem, ki so opredeljeni v okviru posameznega ukrepa.
Financiranje:
14.795,00 EUR namenjenih sredstev
Več informacij:
http://www.uradni-list.si/_pdf/2016/Ra/r2016035.pdf#!/r2016035-pdf

Nazaj na vrh