Javni razpis za izbiro investicijskih projektov na področju kulture v Mestni občini Murska Sobota

Razpisovalec:
Mestna občina Murska Sobota
Naslov:
Javni razpis za izbiro investicijskih projektov na področju kulture v Mestni občini Murska Sobota
Rok prijave:
29.04.2016
Opis:
Predmet razpisa je izbira projektov za sofinanciranje nakupa opreme za potrebe delovanja ljubiteljskih kulturnih društev v Mestni občini Murska Sobota v letu 2016.
Upravičeni prijavitelji:
Na razpis se lahko prijavijo ljubiteljska kulturna društva, ki imajo sedež v MOMS in so registrirana za opravljanje dejavnosti s področja kulture ter izpolnjujejo kriterije in zahteve iz tega javnega razpisa.
Financiranje:
5.000,00 EUR namenjenih sredstev
Več informacij:
http://www.uradni-list.si/_pdf/2016/Ra/r2016022.pdf#!/r2016022-pdf

Nazaj na vrh