Javni razpis za izbiro mladinskih projektov v Mestni občini Murska Sobota

Razpisovalec:
Mestna občina Murska Sobota
Naslov:
Javni razpis za izbiro mladinskih projektov v Mestni občini Murska Sobota
Rok prijave:
29.04.2016
Opis:
Predmet javnega razpisa so projekti za izvajanje letnega programa na področju dejavnosti mladih v Mestni občini Murska Sobota v letu 2016.
Upravičeni prijavitelji:
Na razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki izvajajo dejavnost na področju mladinske dejavnosti: – mladinske organizacije, – študentske organizacije, – pravne osebe zasebnega prava, pravne osebe javnega prava, samostojni podjetniki in samostojni kulturni delavci. Prijavitelji morajo imeti sedež oziroma stalno prebivališče na območju Mestne občine Murska Sobota ter izpolnjevati druge razpisne pogoje.
Financiranje:
10.000,00 EUR namenjenih sredstev
Več informacij:
http://www.murska-sobota.si/javni-razpis-za-izbiro-mladinskih-projektov-ki-jih-bo-v-letu-2016-sofinancirala-mestna-ob%C4%8Dina-murska

Nazaj na vrh