Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti društev ali zvez, ki delujejo v javnem interesu na področju vojnih veteranov

Razpisovalec:
Ministrstvo za obrambo
Naslov:
Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti društev ali zvez, ki delujejo v javnem interesu na področju vojnih veteranov
Rok prijave:
18.12.2015
Opis:
Predmet razpisa je sofinanciranje dejavnosti društev in zvez, ki delujejo v javnem interesu na področju vojnih veteranov, iz sredstev državnega proračuna za leto 2016.
Upravičeni prijavitelji:
Na podlagi Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 39/11 – uradno prečiščeno besedilo) in Zakona o vojnih veteranih (Uradni list RS, št. 59/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – Zdru-1, 101/06 – odl. US, 40/12- ZUJF in 32/14) se na razpis lahko prijavi društvo, ki: – mu je v skladu s predpisi podeljen status društva, ki deluje v javnem interesu na področju vojnih veteranov; – izpolnjuje pogoje iz Pravilnika o merilih za sofinanciranje dejavnosti društev ali zvez vojnih veteranov (Uradni list RS, št. 5/15 in 89/15).
Financiranje:
1,504.520,00 EUR namenjenih sredstev
Več informacij:
http://www.mo.gov.si/si/javne_objave/sofinanciranje_dejavnosti_drustev_ali_zvez_vojnih_veteranov/

Nazaj na vrh