Javni razpis za sofinanciranje dogodkov v Občini Krško

Razpisovalec:
Občina Krško
Naslov:
Javni razpis za sofinanciranje dogodkov v Občini Krško
Rok prijave:
30.11.2016 oz. do porabe sredstev
Opis:
Predmet javnega razpisa je finančna pomoč pri organizaciji dogodkov, ki jih organizirajo subjekti, ki delujejo na območju Občine Krško oziroma promovirajo Občino Krško. Dogodki se bodo izvajali v letu 2016.
Upravičeni prijavitelji:
Na razpis se lahko prijavijo pravne in fizične osebe, ki imajo sedež / prebivališče v Občini Krško ter izpolnjujejo druge razpisne pogoje.
Financiranje:
22.000,00 EUR namenjenih sredstev
Več informacij:
http://www.uradni-list.si/_pdf/2016/Ra/r2016018.pdf#!/r2016018-pdf

Nazaj na vrh