Javni razpis za sofinanciranje humanitarnih dejavnosti ter interesnih in stanovskih dejavnosti v Občini Straža

Razpisovalec:
Občina Straža
Naslov:
Javni razpis za sofinanciranje humanitarnih dejavnosti ter interesnih in stanovskih dejavnosti v Občini Straža
Rok prijave:
18.04.2016
Opis:
Predmet razpisa je sofinanciranje programov organizacij in društev na področju humanitarnih dejavnosti, ter društev interesnih in stanovskih dejavnosti občanov in njihovih združenj v Občini Straža v letu 2016.
V letu 2016 bodo sofinancirali naslednje programe:
– programi neprofitnih izvajalcev na področju humanitarnih dejavnosti,
– programi vseh ostalih neprofitnih izvajalcev, ki imajo svoj sedež v Občini Straža,
– programi organizacij, društev, združenj in zvez, ki imajo svoj sedež izven območja Občine Straža.
Upravičeni prijavitelji:
Na razpis se lahko prijavijo naslednji izvajalci programov: – organizacije, društva, združenja in zveze, ki so registrirane za izvajanje humanitarnih dejavnosti, ter interesnih in stanovskih dejavnosti. Prijavitelji morajo imeti sedež ali stalno prebivališče v Občini Straža ter izpolnjevati druge razpisne pogoje.
Financiranje:
10.070,00 EUR namenjenih sredstev
Več informacij:
http://www.obcina-straza.si/krovna-obvestila/

Nazaj na vrh