Javni razpis za sofinanciranje kulturnih projektov v Mestni občini Murska Sobota

Razpisovalec:
Mestna občina Murska Sobota
Naslov:
Javni razpis za sofinanciranje kulturnih projektov v Mestni občini Murska Sobota
Rok prijave:
29.04.2016
Opis:
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje kulturnih projektov, ki jih bodo prijavitelji izvajali v letu 2016 na področju kulture na območju Mestne občine Murska Sobota.
Razpis se nanaša na sofinanciranje projektov na naslednjih področjih:
• uprizoritvene umetnosti,
• glasbene umetnosti,
• vizualne umetnosti,
• knjiga in založništvo,
• na drugih področjih (iz 4. člena ZUJIK).
Upravičeni prijavitelji:
Na razpis se lahko prijavijo:
– pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje kulturne dejavnosti (kulturna društva, zasebni zavodi ali druge organizacije na področju kulture ter organizacije registrirane za opravljanje dejavnosti na področju kulture) in fizične osebe (ki se ukvarjajo ljubiteljsko s kulturo ali osebe s statusom kulturnega ustvarjalca za področje profesionalne kulture), ki se ukvarjajo z ustvarjanjem in posredovanjem javnih kulturnih dobrin,
– pravne osebe, ki imajo sedež v MOMS in fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče v MOMS,
– projekti vezani na M0MS.
Financiranje:
17.500,00 EUR namenjenih sredstev
Več informacij:
http://www.murska-sobota.si/javni-razpis-za-izbiro-kulturnih-projektov-ki-jih-bo-v-letu-2016-sofinancirala-mestna-ob%C4%8Dina-murska

Nazaj na vrh