Javni razpis za sofinanciranje prireditev v Občini Medvode

Razpisovalec:
Občina Medvode
Naslov:
Javni razpis za sofinanciranje prireditev v Občini Medvode
Rok prijave:
28.05.2016
Opis:
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje prireditev, ki se v letu 2016 izvajajo na območju Občine Medvode, pomenijo pomemben prispevek k zadovoljevanju javnih potreb in katerih cilj je promocija Občine Medvode.
Sofinancirale se bodo kulturne, športne in turistične prireditve ob praznovanju občinskega praznika in druge prireditve, ki imajo promocijski učinek, prispevajo k razvoju kraja in imajo vpliv na obisk in /ali povečanje števila nočitev v Občini Medvode.
Upravičeni prijavitelji:
Na razpisu lahko kandidirajo neprofitne organizacije, zavodi, društva in zveze, ki izpolnjujejo v razpisu navedene pogoje.
Financiranje:
33.000,00 EUR namenjenih sredstev
Več informacij:
http://www.uradni-list.si/_pdf/2016/Ra/r2016035.pdf#!/r2016035-pdf

Nazaj na vrh