Javni razpis za sofinanciranje programov psihosocialne pomoči otrokom, mladostnicam in mladostnikom oziroma njihovim družinam v letih 2016 in 2017

Razpisovalec:
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Naslov:
Javni razpis za sofinanciranje programov psihosocialne pomoči otrokom, mladostnicam in mladostnikom oziroma njihovim družinam v letih 2016 in 2017
Rok prijave:
06.01.2016
Opis:
Predmet razpisa so programi svetovanja, pomoči za izboljšanje socialnih veščin in kompetenc, učenja reševanja raznovrstnih problemov pri medosebnih odnosih, pomoči pri izboljšanju družinske dinamike, pomoči pri vzpostavitvi pozitivnega odnosa tako med vrstniki kot v družini v letu 2016 in 2017.
PREDNOSTNA PODROČJA IN CILJNE SKUPINE
1. Programi svetovanja, učenja komunikacije v družini oziroma med vrstniki z namenom izboljšanja komunikacije in zmanjševanja čustvenih stisk.
2. Delavnice/skupine za otroke, mladostnice in mladostnike oziroma njihove starše z namenom izboljšanja komunikacije in zmanjšanja čustvenih stisk.
3. Ciljna skupina uporabnikov so otroci, mladostnice in mladostniki oziroma njihove družine, še zlasti otroci, mladostniki, mladostnice oziroma njihove družine z izkušnjo rejništva, spolne zlorabe, migranti.
Sofinancirani bodo naslednji programi:
1. Program 1 je program svetovanja, pomoči pri izboljšanju otrokovih socialnih veščin in kompetenc, zmožnosti reševanja raznovrstnih problemov, pomoči izboljšanja družinske dinamike, pomoči pri vzpostavitvi pozitivnih vrstniških odnosov, in sicer pri otrocih, mladostnicah in mladostnikih oziroma v okviru njihovih družin, ki se izvajajo na način individualnega svetovanja in dela v delavnicah/skupinah.
2. Program 2 je program, ki se izvaja na način dela v delavnicah za otroke, mladostnice in mladostnike, mladostnice oziroma njihove starše z namenom izboljšanja komunikacije in zmanjšanja čustvenih stisk, izboljšanju starševskih kompetenc, socialnih veščin, zmožnosti reševanja raznovrstnih problemov oziroma pomoči pri vzpostavitvi pozitivnega starševstva.
– Program 2a se izvaja na način sklopov tedenskih delavnic, ki trajajo kontinuirano najmanj osem tednov.
– Program 2b se izvaja na način samostojnih delavnic.
Upravičeni prijavitelji:
Na razpis se lahko prijavi prijavitelj, ki je registriran za opravljanje dejavnosti prijavljenega programa in je njegovo delovanje določeno v okviru statuta ali drugega temeljnega akta organizacije, predmeta javnega razpisa ne izvaja kot del javne službe ter izpolnjuje druge razpisne pogoje.
Financiranje:
335.000,00 EUR namenjenih sredstev
Več informacij:
http://www.mddsz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=1024

Nazaj na vrh