Javni razpis za sofinanciranje športa v Občini Mežica

Razpisovalec:
Občina Mežica
Naslov:
Javni razpis za sofinanciranje športa v Občini Mežica
Rok prijave:
22.04.2016
Opis:
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje dejavnosti športa, ki jih bo v letu 2016 Občina Mežica sofinancirala iz občinskega proračuna.
Upravičeni prijavitelji:
Na razpisu lahko sodelujejo: – športna društva, ki so registrirana v Republiki Sloveniji, – zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s sedežem v občini, – zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v športu. Prijavitelji morajo registrirani in imeti sedež v občini najmanj dve leti oziroma eno leto, če športna panoga v občini še ni zastopana, ter izpolnjevati druge razpisne pogoje.
Financiranje:
33.834,00 EUR namenjenih sredstev
Več informacij:
http://www.uradni-list.si/_pdf/2016/Ra/r2016021.pdf#!/r2016021-pdf

Nazaj na vrh