Javni razpis za sofinanciranje športa v Občini Straža

Razpisovalec:
Občina Straža
Naslov:
Javni razpis za sofinanciranje športa v Občini Straža
Rok prijave:
18.04.2016
Opis:
Predmet razpisa je sofinanciranje letnih programov športa Občini Straža v letu 2016.
Sofinancirali se bodo naslednji programi:
• Športna vzgoja otrok in mladine
• Kakovostni šport
• Vrhunski šport
• Športna rekreacija-rekreativna dejavnost odraslih
• Športne prireditve
Upravičeni prijavitelji:
Na razpis se lahko prijavijo naslednji izvajalci športnih programov: – registrirana športna društva; – zveze športnih društev, ki jih ustanovijo društva za posamezna področja oz. športne panoge; – javni zavodi, skladi, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa; – javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja. Prijavitelji morajo imeti sedež v Občini Straža ter izpolnjevati druge razpisne pogoje.
Financiranje:
46.322,00 EUR namenjenih sredstev
Več informacij:
http://www.obcina-straza.si/krovna-obvestila/

Nazaj na vrh