Javni razpis za sofinanciranje turizma v Občini Brežice

Razpisovalec:
Občina Brežice
Naslov:
Javni razpis za sofinanciranje turizma v Občini Brežice
Rok prijave:
29.04.2016
Opis:
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov aktivnosti turističnih društev in zvez v Občini Brežice za leto 2016.
Upravičeni prijavitelji:
Upravičenci do sredstev so društva in zveza, ki imajo sedež na območju Občine Brežice ter izpolnjujejo druge razpisne pogoje.
Financiranje:
22.875,00 EUR namenjenih sredstev
Več informacij:
http://www.brezice.si/objave/razpisi/2016031709431024/Javni%20razpis%20-%20Sofinanciranje%20programov%20aktivnosti%20turisti%C4%8Dnih%20dru%C5%A1tev%20in%20zvez%20v%20ob%C4%8Dini%20Bre%C5%BEice%202016/

Nazaj na vrh