Javni razpis za sofinanciranje turizma v Občini Straža

Razpisovalec:
Občina Straža
Naslov:
Javni razpis za sofinanciranje turizma v Občini Straža
Rok prijave:
18.04.2016
Opis:
Predmet razpisa je sofinanciranje programov aktivnosti turističnih društev in turističnih prireditev, ki jih organizirajo turistična društva na javnih površinah v Občini Straža v letu 2016.
Upravičeni prijavitelji:
Za sredstva lahko kandidirajo vsa turistična društva, ki so registrirana in delujejo na območju Občine Straža ter izpolnjujejo druge razpisne pogoje.
Financiranje:
7.000,00 EUR namenjenih sredstev
Več informacij:
http://www.obcina-straza.si/krovna-obvestila/

Nazaj na vrh