Javni razpis za ukrep tehnična pomoč čebelarjem v letu 2016

Razpisovalec:
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Naslov:
Javni razpis za ukrep tehnična pomoč čebelarjem v letu 2016
Rok prijave:
31.08.2016 oz. do porabe sredstev
Opis:
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za ukrep Tehnična pomoč čebelarjem za ukrepa: Sofinanciranje čebelarske opreme in Pomoč čebelarjem začetnikom v letu 2016.
Upravičeni prijavitelji:
Vlagatelji za ukrep Sofinanciranje čebelarske opreme so fizične in pravne osebe, ki opravljajo čebelarsko dejavnost na ozemlju Republike Slovenije ter izpolnjujejo predpisane pogoje za dodelitev sredstev, opredeljene v 4. poglavju javnega razpisa. Vlagatelji za ukrep Pomoč čebelarjem začetnikom so fizične osebe, ki začenjajo opravljati čebelarsko dejavnost na ozemlju Republike Slovenije ter izpolnjujejo predpisane pogoje za dodelitev sredstev, opredeljene v 6. poglavju javnega razpisa.
Financiranje:
249.362,00 EUR namenjenih sredstev
Več informacij:
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=1260

Nazaj na vrh