Javno naročilo: Posodobljena študija o ekonomiji kulture

Razpisovalec:
Evropska komisija, Generalni direktorat za izobraževanje in kulturo
Naslov:
Javno naročilo: Posodobljena študija o ekonomiji kulture
Rok prijave:
03.09.2015
Opis:
Generalni direktorat Evropske komisije za izobraževanje in kulturo je objavil javno naročilo za izdelavo posodobljene študije o ekonomiji kulture – ustvarjalne vrednostne verige. Študija bo za analizo vrednostnih verig v kulturnem in ustvarjalnem sektorju, ki jih zajema program „Ustvarjalna Evropa“.
Študija mora dopolniti delo, izvedeno v okviru ESSneta/Eurostata, o kulturni statistiki ter izvesti kvalitativno analizo trendov v središču trenutne razprave o kulturni politiki in odgovorov, ki jih lahko zagotovi ekonomska analiza.
V okviru študije mora biti predlagana metodologija in izvedena analiza ustvarjalnih vrednostnih verig za vsakega izmed različnih kulturnih in ustvarjalnih podsektorjev, zlasti naslednje: glasba, film, televizija, video igre, radio, vizualna umetnost, uprizoritvena umetnost, knjige in založništvo, oblikovanje, dediščina in arhitektura, kakor tudi multimedijsko področje, umetniške obrti in arhivi.
Študija bo podrobneje osredotočena na nepopolnosti trga, ki so se s prehodom na digitalno v kulturnem in ustvarjalnem sektorju zaostrile, in zagotovila bo obravnavo za vsak kulturni in ustvarjalni podsektor, kakor tudi proučitev v splošnem.
Študija bo poskušala določiti, na katerih točkah vrednostne verige bi lahko imel ukrep na ravni EU vpliv, da bi odpravili obstoječa neravnovesja. Pri analizi in priporočilih študije je treba posebno pozornost nameniti posebnemu položaju ustvarjalcev in vprašanju, kako zagotoviti pravično plačilo in delitev prihodkov.
Upravičeni prijavitelji:
Na javno naročilo se lahko prijavijo vse pravne in fizične osebe držav članic EU in EEA ter tretjih držav s posebnim sporazumom z EU na področju javnih naročil.
Financiranje: 150.000,00 EUR namenjenih sredstev
Več informacij:
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:202094-2015:TEXT:SL:HTML&src=0

Nazaj na vrh