Javno povabilo usposabljanje na delovnem mestu 2016/2017

Razpisovalec:
Zavod za zaposlovanje
Naslov:
Javno povabilo usposabljanje na delovnem mestu 2016/2017
Rok prijave:
31.05.2017 oz. do porabe sredstev
Opis:
Zavod RS za zaposlovanje je objavil javno povabilo delodajalcem za izvedbo programa Usposabljanje na delovnem mestu. Za leti 2016 in 2017 je skupno namenjenih 8,7 milijona evrov za vključitev 4.525 brezposelnih oseb.
Usposabljanje na delovnem mestu traja 2 meseca na manj zahtevnih delovnih mestih ali 3 mesece, če gre za usposabljanje na zahtevnih in bolj zahtevnih delovnih mestih.
V usposabljanje na delovnem mestu se bodo lahko vključevale naslednje brezposelne osebe:
• starejši od 50 let, prijavljeni v evidenci brezposelnih oseb na Zavodu RS za zaposlovanje najmanj 3 mesece,
• osebe, stare 30 let in več, prijavljene v evidenci brezposelnih oseb 12 mesecev in več,
• osebe, stare 30 let in več, katerih izobrazba je pod ISCED 3 (osebe z nedokončanim oz. dokončanim osnovnošolskim izobraževanjem), prijavljene v evidenci brezposelnih oseb najmanj 3 mesece.
Upravičeni prijavitelji:
Ponudbo za usposabljanje na delovnem mestu lahko predložite delodajalci, ki ste pravne ali fizične osebe, vpisane v Poslovni register Slovenije, in izpolnjujete še vse druge pogoje za prijavo, opredeljene v javnem povabilu.
Financiranje:
8,700.000,00 EUR namenjenih sredstev
Več informacij:
http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/usposabljanje-na-delovnem-mestu

Nazaj na vrh