Pobuda Prostovoljci EU za humanitarno pomoč – razpis za zbiranje predlogov – EACEA/14/2016

Razpisovalec:
Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo
Naslov:
Pobuda Prostovoljci EU za humanitarno pomoč – razpis za zbiranje predlogov – EACEA/14/2016
Rok prijave:
01.09.2016
Opis:
V okviru pobude Prostovoljci EU za humanitarno pomoč je objavljen javni razpis, v okviru katerega se bodo zagotovila finančna sredstva za ukrepe, namenjene napotitvi prostovoljcev EU za humanitarno pomoč v podporo humanitarni pomoči in za njeno dopolnjevanje v tretjih državah v okviru projektov, osredotočenih na zmanjševanje tveganja zaradi nesreč, pripravljenost na nesreče ter povezovanje ukrepov pomoči, obnove in razvoja.
Upravičeni prijavitelji:
Prijavitelj (vodilni partner) mora biti organizacija pošiljateljica EU, certificirana v skladu s pobudo Prostovoljci EU za humanitarno pomoč. Drugi konzorcijski partnerji so organizacije pošiljateljice ali organizacije gostiteljice, certificirane v skladu s pobudo Prostovoljci EU za humanitarno pomoč. Projektni konzorcij mora vključevati vsaj dve certificirani organizaciji pošiljateljici iz dveh različnih držav in dve certificirani organizaciji gostiteljici.
Financiranje:
8,400.000,00 EUR namenjenih sredstev
Več informacij:
https://eacea.ec.europa.eu/eu-aid-volunteers/funding/eu-aid-volunteers-deployment-eacea142016_en

Nazaj na vrh